Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier, har gitt meg en bred bakgrunn innen designfaget. I tillegg til praktiske oppgaver inkluderte studiet også typografi, IKT, språk og kommunikasjon, kunsthistorie, webdesign og 5 vekttall i målrettet kommunikasjon.
 
Oppgaver vi gjorde:
St. Hallvardspillet 2000
De fire elementene
Sjøvett-kampanje, eksamen vår 2000
Kirkene i Drammen
Emballasje
Kulturdøgn 2000
Lansering av CD, eksamen høst 2000
 
Tilbake