Jeg gikk på Oslo Tegne- og Maleskole 1995-1997. Her kan du se noen av arbeidene jeg lagde i denne perioden.
 
Tre årstider, olje
Sitron, olje
Sitron, trykk
Selvportrett, trykk
Allé, trykk
Skulptur, gips
Krokier
 
Tilbake